Thursday, 16 October 2014

Questionnaire on Children`s Rghts

Dear kids,
I am posting a link to a questionnaire on the children`s rights here. We talked about them last year , besides they emphasise things you are interested in, so  .... please, answer them /all members/.
Скъпи деца, слагам линк към анкета за правата на децата. Това е задача по проекта, говорили сме за тях миналата година, освен това съм сигурна,че засяга въпроси,които ви вълнуват.Затова се обръщам към всички членове на отбора ни, без значение къде се намират сега, попълнете и изпратете!
https://docs.google.com/forms/d/1q0N-DWUVaAYe0d9sXq-dxxiAFPN6POiwXqeKMcyHhic/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

No comments:

Post a Comment