Criteria for participation in mobilitiesКРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОЕКТ
1. Задоволително владеене и умения за общуване на Английски език. /0-6т./
2. Възможности за приемане и настаняване на ученици от други страни. /0-6т./
3. Добро представяне при изпълнение на задачи по проекта. /0-6т./
4. Контактност и добро въпитание. /0-6т./
5. Липса на дисциплинарни нарушения и наказания. /0-6т./
6. Успех,не по-нисък от 4.00 към датата на кандидатстване./3,4,5,6т./
7. Участие и принос в училищния живот и представяне на училището пред обществеността. /0-6т./
8. Получени награди на Национални и Международни олимпиади и конкурси. /0-6т./

ИЗИСКВАНИЯ


за кандидатстване за участие в мобилности по Проекта:
1. Възможности за пътуване/родителско одобрение,необходими документи за самоличност, липса на здравословни проблеми/.
2. Разрешение от родителите за публикуване на видео материали и снимки на участниците/писмена декларация/.
3. Възрастови ограничения по Проекта – 12-15 год.

No comments:

Post a Comment